پرفروش ترین محصولات

clocktypist

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1397

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1397 نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹7 + نمونه سوالات فنی از کتاب جدید با پاسخنامه. با خواندن این نمونه سوالات نیاز به هیچ کتاب و جزوه‌ای برای شرکت در آزمون آیین‌نامه مقدماتی و اصلی ندارید.این مجموعه از منابع بسیار معتبر جمع‌آوری شده که در آزمون‌های سال ۹۶ و سال‌های گذشته برگزار شده لازم به ذکر است پاسخنامه تمامی سوالات صحیح می‌باشد. با خواندن این س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

جزوه سرولوژی

جزوه سرولوژی سرولوژي علم مطالعه سرم ها است، از ديد اختصاصي تر، سرولوژي شامل مطالعه واکنش هاي آنتي ژن و آنتي بادي در خارج از بدن است، آزمايشات سرولوژي باليني يکي از روشهاي سريع و آسان در تشخيص بيماريها مي باشد اين آزمايشات بر اساس اتصال آنتي باديهاي اختصاصی به آنتي ژن مربوطه صورت مي گيرد. آنتي ژن مورد نظر مي تواند باکتري، ويروس، گلبول قرمز، پروتئين، هورمون يا چيزي ديگر باشد.اتصال آنتي ژن به آنتي بادي يک وا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بررسی مسئله حجاب در اسلام و سایر ادیان آسمانی

بررسی مسئله حجاب در اسلام و سایر ادیان آسمانی حجاب مفهومی برآمده از قرآن کریم و فقه اسلامی و ساخت یافته در فرهنگ اسلامی که ناظر به پوشش شرعی در مقابل نامحرم، به‌ویژه برای زنان است . حجاب گاه برگرفته از احکام شرع و گاه مربوط به قراردادهای اجتماعی و شرایط موقعیتی فرد است. از دیدگاه فقها حجاب یکی از احکام اسلامی است و اصطلاحاً عبارت است از پوشاندن ضروری مو و سایر اعضای بدن به جز صورت و دو دست (و گاهی دو پا) توسط زنان مسلمان (تنها در ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تاریخچه جنگ تحمیلی ایران و عراق

تاریخچه جنگ تحمیلی ایران و عراق دانستن علل، اهداف و زمینه‌های بروز جنگ عراق علیه ایران تنها یك موضوع كتابخانه‌ای نیست بلكه در زمره مطالعات استراتژیك و موضوعات كاربردی در حوزه منافع و امنیت ملی ایران قرار دارد. به‌هرحال بیش از چهارصد سال است كه از اختلافات مرزی در غرب كشورمان هراسناك، آشفته و گاه رنجور هستیم و مهم‌ترین این رنجوری‌ها جنگ هشت‌ساله‌ای است كه از لحاظ مدت زمانی در قرن بیستم بی‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

واکسن

واکسن واکسیناسـیون اقـدام بسـیار مهـم و با ارزشـی اسـت کـه به وسـیله آن می‌تـوان با هزینـه انـدک از ابتـلا بـه بسـیاری از بیمـاری‌هـای عفونـی خطرنـاک و پرهزینـه جلوگیـری کـرد. واکسـن از باکتـری یـا ویـروس زنـده ضعیف شـده و یا غیـرفعال شـده و یـا جزئـی از آن‌هـا (ماننـد آنتـی‌ژن سـطحی خالـص شـده یـا توکسـوئید) سـاخته شـده اسـت. بـا تزریـق واکسـن، سیسـتم ایمنـی بـدن علیـه باکتـری ی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان 1,260 تومان 30% تخفیف
تعداد صفحه(16):

آخرین محصولات فروشگاه